Akredytacja na

spotkania biznesowe on-line

China Homelife Poland 2021


Dane rejestracyjne

Imię*
Nazwisko*
Rok urodzenia*
E-mail*
Telefon komórkowy*
Nazwa firmy*
www*
Główna branża*
Jestem zainteresowany spotkaniem on - line z przedstawicielami następujących branż: